Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Minst en av följande villkorligt valfria kurser ska läsas:
AK2007, DH2620, MJ1502, SF1637, SF1811, SF1851, SF2715 eller SG1102.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD1364 Databasteknik 7,5 hp 7,5
SF1906 Matematisk statistik, grundkurs 9,0 hp 6,0 3,0
DD1363 Mjukvarukonstruktion 12,0 hp 6,0 3,0 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
SF1851 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
MJ1502 Ingenjören och hållbar utveckling 6,0 hp 6,0
SF1637 Differentialekvationer och transformer III 6,0 hp 6,0
AK2007 Data- och informationsetik 7,5 hp 7,5
SF1811 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
SF2715 Tillämpad kombinatorik 6,0 hp 6,0
SG1102 Mekanik, mindre kurs 6,0 hp 6,0

Inriktningar

Autonoma system (AUTO)

Kurser (AUTO)

Inom inriktningen Autonoma system ska minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas samt minst 13,5 hp av de rekommenderade kurserna. Kurser i åk 4 kan läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 hp 6,0
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp 6,0
DD2426 Robotik och autonoma system 7,5 hp 3,7 3,8
DD2427 Bildbaserad igenkänning och klassificering 6,0 hp 6,0
DD2433 Artificiella neuronnät, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EQ1200 Signalteori 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DN2220 Tillämpade numeriska metoder I 6,0 hp 3,0 3,0
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp 7,5

Beräkningsteknik (BERT)

Kurser (BERT)

Inom inriktningen Beräkningsteknik ska utöver de obligatoriska kurserna minst 22,5 hp läsas av de villkorligt valfria kurserna. Villkorligt valfria kurser i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Endast en av de obligatoriska kurserna DN2220 och DN2221 läses.

Förkunskapskrav för inriktningen är kursen SF1637/5B1212 Differentialekvationer och transformer III.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2264 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 6,0 hp 3,0 3,0
DN2220 Tillämpade numeriska metoder I Endast en av kurserna DN2220 och DN2221 läses. 6,0 hp
DN2251 Tillämpade numeriska metoder III 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2257 Visualisering 7,5 hp 7,5
DN2265 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 2 3,0 hp 3,0

Biomedicinsk teknik (BMT)

Kurser (BMT)

Inom inriktningen Biomedicinsk teknik  ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läses.
Den obligatoriska kursen DH2400 kan läsas antingen i åk 3 eller åk 4. 

Endast en av kurserna DN2266 och HL2006 får ingå i inriktningen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2400 Cell- och molekylärbiologi 15,0 hp 7,5 7,5
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 hp 6,0
DD2432 Artificiella neuronnät och andra lärande system 6,0 hp 6,0
DD2433 Artificiella neuronnät, fortsättningskurs 6,0 hp 6,0
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp 6,0

Datasäkerhet (DATA)

Kurser (DATA)

Inom inriktningen Datasäkerhet  ska obligatoriska kurser och minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas. De kurser som är villkorligt valfria i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2392 Internets protokoll och principer 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2449 Kryptografins grunder 6,0 hp 6,0
DD2452 Formella metoder 7,5 hp 7,5
IV2021 IT-rätt 7,5 hp 7,5
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp 6,0
DD2453 Avancerade formella metoder 7,5 hp 7,5
DD2490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hp 7,5

Distribuerade datorsystem (DIST)

Kurser (DIST)

Inom inriktningen Distribuerade datorsystem ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna läses. De villkorligt valfria kurserna i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
ID2208 Programmering av Web-tjänster 7,5 hp 7,5
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp 7,5
ID2210 Distribuerad programmering, peer-to-peer och GRIDS 7,5 hp 7,5

Datorsystemteknik (DTEK)

Kurser (DTEK)

Inom inriktningen Datorsystemteknik ska villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas omfattande totalt minst 45 hp, varav minst 22,5 hp av de rekommenderade kurserna läses.
Kurser i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2206 Operativsystem 7,5 hp
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DN2264 Parallella beräkningar för storskaliga problem, del 1 6,0 hp 3,0 3,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL2204 DSP-konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
IL2212 Programvara för inbyggda system 7,5 hp 7,5
IS2206 Forskningsmetoder för datorsystemteknik 7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp 4,5 4,5

Industriella informations- och styrsystem (IIS)

Kurser (IIS)

Inom inriktningen Industriella informations- och styrsystem läses obligatoriska och samt minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 3 eller 4. Kontrollera att förkunskapskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2042 Förhandlingsteknik 6,0 hp
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp 7,5
ID2003 Mätning och testning av programvara 7,5 hp 7,5
IV2031 Strategisk IT management 7,5 hp 7,5

Informationssystem och databasteknik (INFO)

Kurser (INFO)

Inom inriktningen Informationssystem och databasteknik  ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Totalt läses 37,5 hp, varav minst 7,5 hp villkorligt valfria kurser läses. De obligatoriska kurserna i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IV2010 Mobila affärer 7,5 hp 7,5
ID2006 Vidareutveckling och underhåll 7,5 hp 7,5

Intelligenta interaktiva system (INTE)

Kurser (INTE)

Inom inriktningen Intelligenta interaktiva system ska obligatoriska och rekommenderade kurser läsas. Totalt ska minst 37,5 hp läsas inom inriktningen, varav 30 hp av de obligatoriska kurserna.
Rekommenderade kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC1008 Kognitionsvetenskap 7,5 hp 7,5
ID2010 Programmering av interaktiva system 7,5 hp 7,5
ID2012 Ubiquitous Computing 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC2007 Datorstött samarbete 7,5 hp 7,5
IC2008 Känslobaserad interaktion 7,5 hp 7,5
IC1002 Webb-design 7,5 hp 7,5
IC2012 Metodik för design av multimedia och interaktiva system 7,5 hp

Industriell projektledning och organisation (IPOD)

Kurser (IPOD)

Inom inriktningen Industriell projektledning och organisation läses obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och rekommenderad kurs samt en av de tre fördjupningarna nedan.

Inom fördjupningarna läses följande kurser:
Projektledning - följande kurser läses:
ME2015, ME2017 och ME2032.

IT-management - följande kurser läses:
ME2037, ME2038 och ME1400.

Entrepreneurship och innovation - följande kurser läses: ME2800, ME2801 och ME2802.

En av de rekommenderade kurserna ME2018 & ME2039 läses.

Utöver de kurser som ingår i inriktningen Industriell projektledning och organisation måste en kurs på D-nivå läsas för att uppfylla kraven för civilingenjörsexamen i Datateknik.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1007 Strategisk ledning 6,0 hp
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2020 Immaterialrätt 6,0 hp
ME2025 Brand Portfolio Management 6,0 hp
ME2040 Human Factors Engineering - Människa-Maskinsystem 6,0 hp
ME1011 Affärsrätt 6,0 hp 6,0
ME2045 Organisationsförändring 6,0 hp 6,0

Internetteknik (ITEK)

Kurser (ITEK)

Inom inriktningen Internetteknik ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas omfattande totalt minst 37,5 hp, varav minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna läses.
Villkorligt valfria kurser i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2392 Internets protokoll och principer 7,5 hp 7,5
DD2490 IP-routning inom enkla datornät 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2206 Operativsystem 7,5 hp
DD2495 Nätverkssäkerhet 6,0 hp 6,0
IK2211 Datalänkar och lokala nät 7,5 hp 7,5
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp 7,5
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 7,5 hp 7,5

Kommunikationssystem (KSYS)

Kurser (KSYS)

Inom inriktningen Kommunikationssystem ska obligatoriska, villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas enligt följande:

  • endast en av de obligatoriska kurserna IK1550 och EP2120 läses,
  • endast en av de villkorligt valfria kurserna i åk 4 läses,
  • minst 24 hp av de rekommenderade kurserna läses.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP1100 Datakommunikation och datornät 7,5 hp
ID2206 Operativsystem 7,5 hp
EP2120 Internetworking En av kurserna EP2120 & IK1550 ska läsas 7,5 hp 7,5
IK1550 Internetworking En av kurserna IK1550 & EP2120 ska läsas 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2150 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 7,5 hp
DD2452 Formella metoder 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
IK2210 GSM nätverk och tjänster 7,5 hp 7,5
IK2211 Datalänkar och lokala nät 7,5 hp 7,5
IK2555 Trådlösa och mobila nätverksarkitekturer 7,5 hp 7,5
IK2212 Arkitekturer för kommunikationssystem 7,5 hp 7,5
IK2213 Nätverkstjänster och internetbaserade tillämpningar 7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp 7,5

Människa-datorinteraktion (MDAT)

Kurser (MDAT)

Inom inriktningen Människa-datorinteraktion ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 2 av de villkorligt valfria kurserna läses. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2640 Grafik- och interaktionsprogrammering 9,0 hp 4,5 4,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2422 Bildbehandling och datorseende 6,0 hp 6,0
DT2112 Talteknologi 7,5 hp 7,5
DT2140 Multimodala interaktioner och gränssnitt 7,5 hp 7,5
DT2213 Musikalisk kommunikation och musikteknologi 7,5 hp 7,5
DH2603 Tekniker som förändrar tid, rum och verklighet 7,5 hp

Programsystemteknik (PSYS)

Kurser (PSYS)

Inom inriktningen Programsystemteknik ska villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas. Minst tre av de villkorligt valfria kurserna läses samt totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.
Rekommenderade  kurser i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2483 Utveckling av webbtillämpningar med Enterprise Java 6,0 hp 6,0
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp 4,5 4,5
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp 6,0
DD2471 Moderna databassystem och databastillämpningar 7,5 hp 7,5
SF2715 Tillämpad kombinatorik 6,0 hp 6,0

Teoretisk datalogi (TEOR)

Kurser (TEOR)

Inom inriktningen Teoretisk datalogi ska villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas. Minst tre av de villkorligt valfria kurserna läses. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

Villkorligt valfria och rekommenderade kurser i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Endast en av kurserna SF1811 och SF1851 läses.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp
DD2449 Kryptografins grunder 6,0 hp 6,0
DD2452 Formella metoder 7,5 hp 7,5
DD2441 Seminariekurs i teoretisk datalogi 6,0 hp 6,0
DD2453 Avancerade formella metoder 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SF2703 Algebra, grundkurs 6,0 hp 6,0
DD2450 Algoritmisk bioinformatik 6,0 hp 6,0
ID2204 Villkorsprogrammering 7,5 hp 7,5
SF2715 Tillämpad kombinatorik 6,0 hp 6,0
DD2454 Semantik för programspråk 6,0 hp
SF1811 Optimeringslära Endast en av kurserna SF1811 och SF1851 läses. 6,0 hp