Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Autonoma system (AUTO)

Kurser (AUTO)

Inom inriktningen Autonoma system ska minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas samt minst 13,5 hp av de rekommenderade kurserna. Rekommenderade kurser i åk 3 kan läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2428 Datorgeometri och visualisering 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
EN2200 Mönsterigenkänning 6,0 hp 6,0
IC1010 Kognitionspsykologi 7,5 hp 7,5
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
SF1851 Optimeringslära 6,0 hp 6,0
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 6,0 hp 3,0 3,0
DD2439 Artificiell intelligens och multiagentsystem, projektkurs 21,0 hp 5,0 5,0 5,5 5,5
EL1110 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
EQ1240 Signalbehandling 7,5 hp 3,7 3,8

Beräkningsteknik (BERT)

Kurser (BERT)

Inom inriktningen Beräkningsteknik ska utöver de obligatoriska kurserna minst 22,5 hp läsas av de villkorligt valfria kurserna. Villkorligt valfria kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Endast en av de obligatoriska kurserna DN2220 och DN2221 läses.

Förkunskapskrav för inriktningen är kursen SF1637/5B1212 Differentialekvationer och transformer III.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2221 Tillämpade numeriska metoder, del 1 Endast en av kurserna DN2220 och DN2221 läses. 6,0 hp 3,0 3,0
DN2222 Tillämpade numeriska metoder, del 2 3,0 hp 3,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar Intensivkurs i 2 veckor från mitten av augusti följt av självständigt arbete med projektuppgift under hösten. 7,5 hp
DN2260 Finita elementmetoden 6,0 hp 6,0
DN2230 Snabba numeriska algoritmer för storskaliga problem 7,5 hp 7,5
DN2255 Numerisk behandling av differentialekvationer 7,5 hp 3,7 3,8

Biomedicinsk teknik (BMT)

Kurser (BMT)

Inom inriktningen Biomedicinsk teknik  ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 24 hp av de villkorligt valfria kurserna läses.
Den obligatoriska kursen DH2400 kan läsas antingen i åk 3 eller åk 4. 

Endast en av kurserna DN2266 och HL2006 får ingå i inriktningen.

Endast en av kurserna DD2422 och DD2423 kan ingå i examen.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HL1010 Systembiologi 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2436 Modellering av cellbiologiska processer 6,0 hp 6,0
EN2100 Ljudperception 7,5 hp 7,5
EN2200 Mönsterigenkänning 6,0 hp 6,0
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 4,0 5,0
DN2266 Matematiska modeller, analys och simulering del 1 7,5 hp 3,0 4,5
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0

Datasäkerhet (DATA)

Kurser (DATA)

Inom inriktningen Datasäkerhet  ska obligatoriska kurser och minst 18 hp av de villkorligt valfria kurserna läsas. De kurser som är villkorligt valfria i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Endast en av kurserna DD2486 och ID2206 läses. 

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2495 Nätverkssäkerhet 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 2,0 4,0
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,0 5,0
DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp 6,0
DD2486 Systemprogrammering och operativsystem Endast en av kurserna DD2486 och ID2206 läses. 7,5 hp 7,5
DD2491 IP-routning på internet och andra sammansatta nät 7,5 hp 7,5
ID2206 Operativsystem Endast en av kurserna ID2206 och DD2486 läses. 7,5 hp 7,5

Distribuerade datorsystem (DIST)

Kurser (DIST)

Inom inriktningen Distribuerade datorsystem ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna läses. De villkorligt valfria kurserna i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2201 Distribuerade system, grundkurs 7,5 hp 7,5
ID2203 Distribuerade system, fortsättningskurs 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2207 Moderna metoder inom Software Engineering 7,5 hp 7,5
IV1200 Systemmodellering och simulering 7,5 hp 7,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5
ID2212 Nätverksprogrammering med Java 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5

Datorsystemteknik (DTEK)

Kurser (DTEK)

Inom inriktningen Datorsystemteknik ska villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas omfattande totalt minst 45 hp, varav minst 22,5 hp av de rekommenderade kurserna läses.
Kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DN2258 Introduktion till högprestandaberäkningar Intensivkurs i 2 veckor från mitten av augusti följt av självständigt arbete med projektuppgift under hösten. 7,5 hp
IL2206 Inbyggda System 7,5 hp 7,5
IV1200 Systemmodellering och simulering 7,5 hp 7,5
ID2202 Kompilatorer och exekveringsmiljöer 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IL2217 Digital konstruktion med HDL 7,5 hp 7,5
IS2200 Parallella datorsystem 7,5 hp 7,5
IL2200 ASIC-design metodik med hårdvarubeskrivande språk 7,5 hp 7,5
IL2207 Arkitekturer för system på kisel 7,5 hp 7,5
IS2202 Datorsystemarkitektur 7,5 hp 7,5

Industriella informations- och styrsystem (IIS)

Kurser (IIS)

Inom inriktningen Industriella informations- och styrsystem läses obligatoriska och samt minst en av de villkorligt valfria kurserna i åk 3 eller 4. Kontrollera att förkunskapskraven uppfylls.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EH2020 Industriella informations- och styrsystem 7,5 hp 7,5
EH2040 Industriella informationssystem, systemteknik 7,5 hp 7,5
EH2050 Industriella informationssystem, fallstudier 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2037 Projektkommunikation 6,0 hp
AK2014 Beslutsteori 7,5 hp 7,5
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp 7,5
EH2030 Verksamhetsutveckling och kvalitet 7,5 hp 7,5
EH2730 Kravhantering 7,5 hp 7,5
ME2038 IT Management 6,0 hp 6,0

Informationssystem och databasteknik (INFO)

Kurser (INFO)

Inom inriktningen Informationssystem och databasteknik  ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Totalt läses 37,5 hp, varav minst 7,5 hp villkorligt valfria kurser läses. De obligatoriska kurserna i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp 7,5
IV2014 Data Warehousing 7,5 hp 7,5
IV2038 Web-mining 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2007 Processer för IT-produktion 7,5 hp 7,5
IV2001 Internet och affärssystem 7,5 hp 7,5
IV2002 Teknik för internetsökning och omvärldsbevakning 7,5 hp 7,5
IV2013 Relationsdatabasdesign 7,5 hp 7,5
IV2029 Global IT-management 7,5 hp 7,5
IV2009 Model-driven Development of Components 7,5 hp 7,5
IV2015 Kunskapsnätverk 7,5 hp 7,5
IV2016 Projekt och maktspel 7,5 hp 7,5
IV2031 Strategisk IT management 7,5 hp 7,5
IV2037 Business Process Design and Intelligence 7,5 hp 7,5

Intelligenta interaktiva system (INTE)

Kurser (INTE)

Inom inriktningen Intelligenta interaktiva system ska obligatoriska och rekommenderade kurser läsas. Totalt ska minst 37,5 hp läsas inom inriktningen, varav 30 hp av de obligatoriska kurserna.
Rekommenderade kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC1010 Kognitionspsykologi 7,5 hp 7,5
ID2009 Artificiell intelligens: principer och tekniker 7,5 hp 7,5
IC2005 Metoder för interaktionsdesign 7,5 hp 7,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IC2010 Avancerad individuell kurs i ITK/människa-datorinteraktion 7,5 hp 4,0 3,5
ID2013 Internetprogrammering I 7,5 hp 4,0 3,5
ID2014 Internetprogrammering II 7,5 hp 4,0 3,5
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp 7,5

Industriell projektledning och organisation (IPOD)

Kurser (IPOD)

Inom inriktningen Industriell projektledning och organisation läses obligatoriska kurser, villkorligt valfria kurser och rekommenderad kurs samt en av de tre fördjupningarna nedan.

Inom fördjupningarna läses följande kurser:
Projektledning - följande kurser läses:
ME2015, ME2017 och ME2032.

IT-management - följande kurser läses:
ME2037, ME2038 och ME1400.

Entrepreneurship och innovation - följande kurser läses: ME2800, ME2801 och ME2802.

En av de rekommenderade kurserna ME2018 & ME2039 läses.


Utöver de kurser som ingår i inriktningen
Industriell projektledning och organisation måste en kurs på D-nivå läsas för att uppfylla kraven för civilingenjörsexamen i Datateknik.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME1400 Projektledning och kommunikation 7,5 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet 6,0 hp
ME2802 Execution - Running your own Company 7,5 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt 6,0 hp
ME2037 Projektkommunikation 6,0 hp
ME2801 Planning - Developing a Venture 7,5 hp
ME2032 Economics of Industrial and Technical Transformation 6,0 hp 6,0
ME2800 Ideation - Creating a Business Idea 7,5 hp 7,5
ME2038 IT Management 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects En av kurserna ME2018 & ME2039 ska läsas 6,0 hp
ME2039 Knowledge Management En av kurserna ME2039 & ME2018 ska läsas. 6,0 hp

Internetteknik (ITEK)

Kurser (ITEK)

om inriktningen Internetteknik ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas omfattande totalt minst 37,5 hp, varav minst 22,5 hp av de villkorligt valfria kurserna läses.
Villkorligt valfria kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp 7,5
DD2491 IP-routning på internet och andra sammansatta nät 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp 6,0

Kommunikationssystem (KSYS)

Kurser (KSYS)

Inom inriktningen Kommunikationssystem ska obligatoriska, villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas enligt följande:

  • endast en av de obligatoriska kurserna IK1550 och EP2120 läses,
  • endast en av de villkorligt valfria kurserna i åk 4 läses,
  • minst 24 hp av de rekommenderade kurserna läses.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2207 Kommunikationssystem Endast en av kurserna IK2207, IK2208 och IK2209 läses. 18,0 hp 9,0 9,0
IK2208 Kommunikationssystem Endast en av kurserna IK2207, IK2208 och IK2209 läses. 24,0 hp 12,0 12,0
IK2209 Kommunikationssystem Endast en av kurserna IK2207, IK2208 och IK2209 läses. 30,0 hp 15,0 15,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EP2210 Prestandaanalys för kommunikationsnätverk 7,5 hp 7,5
EP2300 Nätverkshantering 7,5 hp 7,5
IK2554 Röst över IP (VoIP) i praktiken 7,5 hp 7,5
EP2200 Köteori och teletrafiksystem 7,5 hp 7,5
IK2206 Säkerhet och datasekretess på internet 7,5 hp 7,5
ID2216 Utveckling av mobila tillämpningar 7,5 hp 7,5

Människa-datorinteraktion (MDAT)

Kurser (MDAT)

Inom inriktningen Människa-datorinteraktion ska obligatoriska och villkorligt valfria kurser läsas. Minst 2 av de villkorligt valfria kurserna läses. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

Endast en av kurserna DH2650 och DH2651 läses.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2620 Människa-datorinteraktion, inledande kurs 6,0 hp 6,0
DH2622 Människa-datorinteraktion, fortsättningskurs med prototypning 9,0 hp 9,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2408 Utvärderingsmetoder inom människa-datorinteraktion 6,0 hp 6,0
DH2416 Datorstöd för samarbete 9,0 hp 4,0 5,0
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp 4,5 4,5

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
IC1010 Kognitionspsykologi 7,5 hp 7,5
DH2413 Avancerad grafik och interaktion 9,0 hp 4,0 5,0
DH2651 Datorspelsdesign med avancerad grafik Endast en av kurserna DH2650 och DH2651 läses. 9,0 hp 4,5 4,5
DH2625 IT-design för funktionshindrade 6,0 hp 6,0
DH2650 Datorspelsdesign Endast en av kurserna DH2650 och DH2651 läses. 6,0 hp 6,0
ME2041 Psykologi för ingenjörer 6,0 hp 6,0
DD2423 Bildbehandling och datorseende 7,5 hp 7,5
DH2400 Fysisk interaktionsdesign 7,5 hp 7,5
AK1202 Teknik- och vetenskapshistoria 7,5 hp
DH2630 Beteendevetenskaplig metod 6,0 hp
IC1004 Kognitionspsykologi 6,0 hp

Programsystemteknik (PSYS)

Kurser (PSYS)

Inom inriktningen Programsystemteknik ska villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas. Minst tre av de villkorligt valfria kurserna läses samt totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

Rekommenderade  kurser i åk 3 kan även läsas i åk 4 om förkunskapskraven uppfylls.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2418 Språkteknologi 6,0 hp 6,0
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 2,0 4,0
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,0 5,0
DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
DD2469 Databasteori 6,0 hp 6,0
IV2007 Verksamhets- och affärssystem 7,5 hp 7,5
DD2387 Programsystemkonstruktion med C++ 6,0 hp 4,0 2,0
DD2486 Systemprogrammering och operativsystem 7,5 hp 7,5
DD2372 Automater och språk 6,0 hp 6,0
DD2390 Internetprogrammering 6,0 hp 6,0
DD2456 Avancerade objektorienterade system 7,5 hp 7,5
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DD2388 Programsystemkonstruktion med .NET Framework 7,5 hp 4,5 3,0
DD2447 Statistiska metoder i datalogin 6,0 hp 4,0 2,0
DH2655 Kooperativ IT-design 9,0 hp 4,5 4,5
DD2431 Maskininlärning 6,0 hp 6,0
ID2003 Mätning och testning av programvara 7,5 hp

Teoretisk datalogi (TEOR)

Kurser (TEOR)

Inom inriktningen Teoretisk datalogi ska villkorligt valfria och rekommenderade kurser läsas. Minst tre av de villkorligt valfria kurserna läses. Totalt läses minst 37,5 hp inom inriktningen.

Villkorligt valfria och rekommenderade kurser i åk 4 kan även läsas i åk 3 om förkunskapskraven uppfylls.

Endast en av kurserna SF1811 och SF1851 läses.

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2440 Avancerade algoritmer 6,0 hp 2,0 4,0
DD2457 Programsemantik och programanalys 6,0 hp 6,0
DD2446 Komplexitetsteori 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DD2380 Artificiell intelligens 6,0 hp 6,0
DD2395 Datasäkerhet 6,0 hp 6,0
ID2213 Logikprogrammering 7,5 hp 7,5
SF1851 Optimeringslära Endast en av kurserna SF1811 och SF1851 läses. 6,0 hp 6,0
DD2458 Problemlösning och programmering under press 9,0 hp 4,0 5,0
DD2372 Automater och språk 6,0 hp 6,0
ID1217 Programmering av parallella system 7,5 hp 7,5
DD2488 Kompilatorkonstruktion 9,0 hp 4,0 5,0
SF2708 Kombinatorik 7,5 hp 3,8 3,7