Biomedicinsk elektroteknik (BIOE)

Ingen information inlagd.

Elektronik (ELNI)

Den här inriktningen passar den som är intresserad av halvledare, analoga och digitala system och datorkomponenter. Du kan lära dig att konstruera enskilda komponenter och kombinera komponenterna till ett fungerande elektroniksystem, eller fördjupa dig i halvledarmaterial, och hur kisel och andra material fungerar fysikaliskt i den lilla skala som är aktuell i moderna elektronikkomponenter. Efter inriktningen Elektronik kan en färdig civilingenjör syssla med halvledarkonstruktion eller konstruktion av analoga och digitala elektroniska system eller kanske med optiska system och elektronik i anknytning till dessa. Det finns stort utrymme för forskning inom området, både inom den akademiska världen och inom företag.

Elektroteknik (ELTE)

Denna inriktning passar den som är intresserad av t ex elektromagnetism eller eleffektsystem. Det kan gälla elektriska maskiner som exempelvis motorn i en elbil eller fusion, dvs sammanslagning av atomkärnor eller hur radiovågor sprids från en sändarantenn.

Ofta behövs avancerade matematiska beräkningar. När du har läst inriktningen Elektroteknik ligger många olika fält öppna för dig som civilingenjör. Du kan börja på något av de företag som tillverkar teknik för överföring av elenergi eller motorer och elektronik för att driva fordon
framåt. Det är inte heller ovanligt att man satsar på en forskarutbildning och forskning, kanske inom områden som elektromagnetism eller elsystem.

Kommunikationssystem (KSY)

Denna inriktning ger dig goda kunskaper om det snabbt växande teknikområdet kommunikation, dvs. att överföra information från ett ställe till ett annat. Vardagsexempel är telefoner, Internet, Bluetooth, GPS och satelliter, och vi studerar centrala problemställningar i samband med dessa system – hur signaler behandlas digitalt, hur system av antenner ska byggas upp för att ge bra täckning och hur de olika delarna i ett kommunikationsnätverk samverkar. Som civilingenjör i Kommunikationssystem har du en mängd möjligheter att få arbeta med tekniska lösningar för utvecklingen, uppbyggnaden eller driften av morgondagens kommunikationssystem.

Systemteknik (SYS)

Inom inriktningen Systemteknik studerar du elektrotekniska system med betoning på helheten snarare än delarna – inte så enkelt som det låter, eftersom du ofta behöver ingående kunskaper om delarna för att kunna sortera bort det som inte påverkar helheten. Inom denna inriktning studerar man system på flera olika nivåer, alltifrån matematisk analys till praktisk behandling av mätvärden. System som du kan välja att studera är t ex robotar och andra självlärande system, datoriserade styrsystem för industriella processer och system för filtrering av digitala signaler. Även här krävs avancerad matematik i många fall, men av ett annat slag än för inriktningen Elektroteknik.

Inom systemtekniken behandlas brusiga elektriska signaler, stora och små system med återkoppling från utgången till ingången, och andra liknande teman. Ofta används transformer – en familj av matematiska metoder som förenklar komplicerade beräkningar. Med en inriktning mot Systemteknik har du många olika vägar öppna – arbeta med industriella system i någon form, eller satsa på forskning.