Bilaga 1: Kurslista

Civilingenjörsutbildning i elektroteknik (E), Utbildningsplan för kull HT2006

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Valfria kurser

Årskurs 2

Årskurs 3

Biomedicinsk elektroteknik (BIOE)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Rekommenderade kurser

Kompletterande information

För ytterligare information;

http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/elektroteknik 

Elektronik (ELNI)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

För ytterligare information;

http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/elektroteknik

Elektroteknik (ELTE)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

För ytterligare information;

http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/elektroteknik 

Kommunikationssystem (KSY)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

För ytterligare information;

http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/elektroteknik 

Systemteknik (SYS)

Årskurs 3

Valfria kurser

Villkorligt valfria kurser

Kompletterande information

För ytterligare information;

http://www.kth.se/utbildning/program/civilingenjor/elektroteknik