Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Ekonomispår - villkorligt valfria kurser inom industriell ekonomi årskurs 3 och 4 .

Sammanlagt ska 24hp läsas.

Minst ett ekonomispår samt ytterligare minst 12hp ska läsas: antingen ett till ekonomispår eller två andra kurser bland ekonomispårkurserna.

Om ett "snabbspår" läses kan inte den obligatoriska kursen räknas in bland de 24hp som ska läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2304 Ekonomi och ledarskap i teknikintensiv verksamhet 6,0 hp
ME2305 Management: Traditioner, teorier och trender 6,0 hp

Inriktningar

Bioteknik och industriell ekonomi (BII)

Kurser (BII)

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 18 hp läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2306 Bioteknik - ekonomi - ledarskap 12,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp 6,0
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
BB2250 Tillämpad genteknologi 6,0 hp 6,0
BB2170 Läkemedelsutveckling 6,0 hp 6,0

Energisystem och industriell ekonomi (ESI)

Kurser (ESI)

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 18 hp läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MJ2145 Energisystem - ekonomi - ledarskap 12,0 hp
MJ2140 Energisystem och modeller I 6,0 hp
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp 6,0
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EG2060 Elmarknadsanalys 7,5 hp

Finansiell matematik (FMI)

Kurser (FMI)

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Kursen ME2029 Finansiering kan inte poängmässigt räknas in bland de 24hp villkorligt valfria kurspoäng inom ekonomispåren.

En av kurserna SF2980 och SF2976 kan bytas ut mot SF2970 Martingaler och stokastiska integraler och SF2975 Finansiella derivat. OBS! Båda kurserna - SF2970 och SF2975 skall läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2308 Finansiell matematik - ekonomi - ledarskap 12,0 hp
SF2976 Portföljteori, fördjupningskurs 7,5 hp 7,5
SF2980 Riskvärdering och riskhantering 7,5 hp 7,5

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp 6,0
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp 6,0

Integrerad produktion och industriell ekonomi (IPI)

Kurser (IPI)

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MG2017 Produktion - ekonomi - ledarskap 12,0 hp
MG2019 Integrerad produktion 12,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp 6,0
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp 6,0

Kommunikationssystem och industriell ekonomi A (KSIA)

Kurser (KSIA)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2201 Kommunikationssystem - ekonomi - ledarskap 18,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp 6,0
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp 6,0

Rekommenderade kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ID2209 Distribuerad AI och Intelligenta Agenter 7,5 hp

Kommunikationssystem och industriell ekonomi B (KSIB)

Kurser (KSIB)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
IK2505 Trådlös kommunikation-Ekonomi-Ledarskap 12,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp 6,0
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp 6,0

Mekatronik och industriell ekonomi (MEI)

Kurser (MEI)

För åk 4 läsåret 08/09: Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas (istället för 18 hp).

Minst en av kurserna ME2305 eller ME2304 ska läsas - gäller Mekatronik åk 4 läsåret 08/09

Minst en av kurserna MF2007 eller MF2008 ska läsas - gäller åk 4 läsåret 08/09.

För examensarbete i Mekatronik åk 5 krävs att både MF2007 och MF2008 läses.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp
MF2008 Inbyggda styrsystem 9,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp 6,0
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp 6,0

Programvarudesign och industriell ekonomi (PDI)

Kurser (PDI)

Utöver gemensamma + inriktningskurser ska Ekonomispår 12 hp läsas.

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DH2460 Programvarudesign - ekonomi - ledarskap 12,0 hp 6,0 6,0

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp
ME2030 Finansiering, företagsvärdering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2033 Industrial Dynamics and Technical Change "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning Ekonomispår, Produktion 6,0 hp
ME2023 Industriell marknadsföring Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2024 Industriell marknadsföring, avancerad kurs Ekonomispår, Industriell marknadsföring 6,0 hp
ME2028 Behavioural Management Control "Snabbspår" tillsammans med ME1301 6,0 hp
ME2029 Finansiering Ekonomispår, Finansiering 6,0 hp
ME2034 Management of New Technology and Industrial Creativity "Snabbspår" tillsammans med ME2032 6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt Ekonomispår, Projektledning 6,0 hp 6,0
ME2045 Organisationsförändring "Snabbspår" tillsammans med ME2303 6,0 hp 6,0