Senast ändrad: 2009-04-27
Godkänd: 2009-04-27

Utbildningen karakteriseras av att de tillämpade tekniska ämnena läses parallellt med ekonomirelaterade kurser.

Differentieringen i utbildningen ligger i första hand i den valda teknikfördjupningen och i att ekonomiundervisningen har fått en annorlunda uppläggning än den traditionella universitetsundervisningen i ekonomi. Den helhetssyn som präglar hela utbildningen sammanfattas i den avslutande projektkursen inom kompetensinriktningen/teknikfördjupningen i årskurs fyra, Teknik - ekonomi - ledarskap. Förmågan att integrera teknik, ekonomi och ledarskap vid behandlingen av ingenjörsmässiga problem tränas genom projektarbeten. Att arbeta med företagsrelaterade projekt förutsätter ett utvecklat samarbete med näringslivet och stor vikt läggs vid projektarbeten genom hela utbildningen. Den undervisning som är gemensam för alla som läser I-programmet ligger fördelat över hela studietiden (grundläggande naturvetenskap, ekonomi och ledarskap). Efter årskurs ett anpassas studierna efter valet av kompetensinriktning/teknikfördjupning.