Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Kommunikationssytem (COMS)

Kurser (COMS)

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning kommunikationssystem motsvarar åk 1 på masterprogrammet kommunikationssystem.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, Kommunikationssystem (TCOMM) 120 hp".

Beräknings- och systembiologi (CSBI)

Kurser (CSBI)

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning beräknings- och systembiologi motsvarar åk 1 på masterprogrammet beräknings- och systembiologi.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, beräknings- och systembiologi (TBSBM) 120 hp".

Konstruktion och realisering av IT-produkter och -system (DIPS)

Kurser (DIPS)

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning konstruktion och realisering av IT-produkter och -system motsvarar åk 1 på masterprogrammet konstruktion och realisering av IT-produkter och -system.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, konstruktion och realisering av IT-produkter och -system (TDIPM) 120 hp".

Integrerade inbyggda system (EMBS)

Kurser (EMBS)

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning integrerade inbyggda system motsvarar åk 1 på ett av spåren "System and Architecture" inom masterprogrammet systemkonstruktion på kisel.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och kurser inom spåret "System and Architecture" se "Masterprogram, systemkonstruktion på kisel (TSKKM) 120 hp".

Teknik och ledning för informationssytem (EMIS)

Kurser (EMIS)

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning teknik och ledning för informationssystem motsvarar åk 1 på masterprogrammet teknik och ledning för informationssytem.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, teknik och ledning för informationssystem (TEMSM) 120 hp".

Informations- och kommunikationssäkerhet (ICSS)

Kurser (ICSS)

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning informations- och kommunikationssäkerhet motsvarar åk 1 på masterprogrammet informations- och kommunikationssäkerhet.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, informations- och kommunikationssäkerhet (TICSM) 120 hp".

Internationell inriktning (INT)

Kurser (INT)

År 4 på civilingenjörsprogrammet motsvarar år 1 på ett 2 årigt masterprogram. Minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp, väljs ur ett masterprograms kurser.

För detaljinformation om masterprogrammen och de ingående kursererna se respektive program.

Masterprogram, kommunikationssystem (TCOMM) 120 hp. Masterprogram, beräknings- och systembiologi (TBSBM) 120 hp. Masterprogram, konstruktion och realisering av IT-produkter och -system (TDIPM) 120 hp. Masterprogram, teknik och ledning för informationssytem (TEMSM) 120 hp. Masterprogram, informations- och kommunikationssäkerhet (TICSM) 120 hp. Masterprogram, teknik för interaktiva system (TISYM) 120 hp. Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM) 120 hp. Masterprogram, trådlösa system (TTLSM) 120 hp. Maserprogram, systemkonstruktion på kisel, spår "system och arkitektur" (TSKKM) 120 hp       

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
DS1386 Japanska, mellannivå 9,0 hp 4,5 4,5
DS1396 Kinesiska, mellannivå 9,0 hp 4,5 4,5

Teknik för interaktiva system (ISEE)

Kurser (ISEE)

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning teknik för interaktiva system motsvarar åk 1 på masterprogrammet teknik för interaktiva system.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, teknik för interaktiva system (TISYM) 120 hp".

Individuell (ITX)

Kurser (ITX)

Inriktningarna på civilingenjörsprogrammet i informationsteknik sammanfaller med flertalet av de masterprogram som finns på ICT-skolan och i något enstaka fall på andra skolor.

Masterprogrammen omfattar 120 högskolepoäng. Av dessa är 30 hp för examensarbetet och 90 hp kurser. Civilingenjörsstudenter skall läsa minst 60 hp kurser inklusive en kurs i forskningsmetodik för att kunna räkna det som inriktning. En individuell inriktning skall följa samma modell och vara godkänd av programansvarig lärare innan den påbörjas.

Programvaruteknik för distribuerade system (SEDS)

Kurser (SEDS)

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning programvaruteknik för distribuerade system motsvarar åk 1 på masterprogrammet programvaruteknik för distribuerade system.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM) 120 hp".

Trådlösa system (WLSS)

Kurser (WLSS)

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning trådlösa system motsvarar åk 1 på masterprogrammet trådlösa system.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, trådlösa system (TTLSM) 120 hp".