Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (52,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
EI1102 Elkretsanalys 7,5 hp Grundnivå
ID1218 Tillämpad programmering 7,5 hp Grundnivå
IF1613 Elektromagnetism och vågrörelselära 7,5 hp Grundnivå
IK1203 Nätverk och kommunikation 7,5 hp Grundnivå
IV1301 IT-projekt, del 1-metod 7,5 hp Grundnivå
SF1610 Diskret matematik 7,5 hp Grundnivå
SF1913 Matematisk statistik 7,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1003 Projekt IT 7,5 hp Grundnivå
IS1204 IT-projekt, del 2 - Autonoma inbyggda system 7,5 hp Grundnivå

Årskurs 3

Obligatoriska kurser (7,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
ID1015 Logik för datavetenskap 7,5 hp Grundnivå

Kommunikationssytem (COMS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning kommunikationssystem motsvarar åk 1 på masterprogrammet kommunikationssystem.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, Kommunikationssystem (TCOMM) 120 hp".

Årskurs 5

Kompletterande information

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning kommunikationssystem motsvarar åk 2 på masterprogrammet kommunikationssystem.

Beräknings- och systembiologi (CSBI)

Årskurs 4

Kompletterande information

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning beräknings- och systembiologi motsvarar åk 1 på masterprogrammet beräknings- och systembiologi.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, beräknings- och systembiologi (TBSBM) 120 hp".

Årskurs 5

Kompletterande information

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning beräknings- och systembiologi motsvarar åk 2 på masterprogrammet beräknings- och systembiologi.

Konstruktion och realisering av IT-produkter och -system (DIPS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning konstruktion och realisering av IT-produkter och -system motsvarar åk 1 på masterprogrammet konstruktion och realisering av IT-produkter och -system.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, konstruktion och realisering av IT-produkter och -system (TDIPM) 120 hp".

Årskurs 5

Kompletterande information

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning konstruktion och realisering av IT-produkter och -system motsvarar åk 2 på masterprogrammet konstruktion och realisering av IT-produkter och -system.

Integrerade inbyggda system (EMBS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning integrerade inbyggda system motsvarar åk 1 på ett av spåren "System and Architecture" inom masterprogrammet systemkonstruktion på kisel.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och kurser inom spåret "System and Architecture" se "Masterprogram, systemkonstruktion på kisel (TSKKM) 120 hp".

Årskurs 5

Kompletterande information

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning integrerade inbyggda system motsvarar åk 2 på ett av spåren "System and Architecture" inom masterprogrammet systemkonstruktion på kisel.

Teknik och ledning för informationssytem (EMIS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning teknik och ledning för informationssystem motsvarar åk 1 på masterprogrammet teknik och ledning för informationssytem.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, teknik och ledning för informationssystem (TEMSM) 120 hp".

Årskurs 5

Kompletterande information

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning teknik och ledning för informationssystem motsvarar åk 2 på masterprogrammet teknik och ledning för informationssytem.

Informations- och kommunikationssäkerhet (ICSS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning informations- och kommunikationssäkerhet motsvarar åk 1 på masterprogrammet informations- och kommunikationssäkerhet.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, informations- och kommunikationssäkerhet (TICSM) 120 hp".

Årskurs 5

Kompletterande information

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning informations- och kommunikationssäkerhet motsvarar åk 2 på masterprogrammet informations- och kommunikationssäkerhet.

Internationell inriktning (INT)

Årskurs 1

Årskurs 2

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1324 Teknisk tyska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1334 Teknisk franska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1348 Teknisk spanska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1382 Japanska, fortsättningsnivå I 6,0 hp Grundnivå
DS1392 Kinesiska, fortsättningsnivå I 6,0 hp Grundnivå

Årskurs 3

Valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1319 Tyska - språk, kultur och samhälle 4,5 hp Grundnivå
DS1337 Franska - språk, kultur och samhälle 4,5 hp Grundnivå
DS1347 Spanska - språk, kultur och samhälle 4,5 hp Grundnivå

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1384 Japanska, fortsättningsnivå II 9,0 hp Grundnivå
DS1394 Kinesiska, fortsättningsnivå II 9,0 hp Grundnivå
DS2326 Teknisk tyska, högre nivå 9,0 hp Avancerad nivå
DS2336 Teknisk franska, högre nivå 9,0 hp Avancerad nivå
DS2349 Teknisk spanska, högre nivå 9,0 hp Avancerad nivå

Årskurs 4

Villkorligt valfria kurser

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
DS1386 Japanska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå
DS1396 Kinesiska, mellannivå 9,0 hp Grundnivå

Kompletterande information

År 4 på civilingenjörsprogrammet motsvarar år 1 på ett 2 årigt masterprogram. Minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp, väljs ur ett masterprograms kurser.

För detaljinformation om masterprogrammen och de ingående kursererna se respektive program.

Masterprogram, kommunikationssystem (TCOMM) 120 hp. Masterprogram, beräknings- och systembiologi (TBSBM) 120 hp. Masterprogram, konstruktion och realisering av IT-produkter och -system (TDIPM) 120 hp. Masterprogram, teknik och ledning för informationssytem (TEMSM) 120 hp. Masterprogram, informations- och kommunikationssäkerhet (TICSM) 120 hp. Masterprogram, teknik för interaktiva system (TISYM) 120 hp. Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM) 120 hp. Masterprogram, trådlösa system (TTLSM) 120 hp. Maserprogram, systemkonstruktion på kisel, spår "system och arkitektur" (TSKKM) 120 hp       

Årskurs 5

Kompletterande information

År 5 på civilingenjörsprogrammet motsvarar år 2 på ett 2 årigt magisterprogram.

Teknik för interaktiva system (ISEE)

Årskurs 4

Kompletterande information

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning teknik för interaktiva system motsvarar åk 1 på masterprogrammet teknik för interaktiva system.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, teknik för interaktiva system (TISYM) 120 hp".

Årskurs 5

Kompletterande information

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning teknik för interaktiva system motsvarar åk 2 på masterprogrammet teknik för interaktiva system.

Individuell (ITX)

Årskurs 4

Kompletterande information

Inriktningarna på civilingenjörsprogrammet i informationsteknik sammanfaller med flertalet av de masterprogram som finns på ICT-skolan och i något enstaka fall på andra skolor.

Masterprogrammen omfattar 120 högskolepoäng. Av dessa är 30 hp för examensarbetet och 90 hp kurser. Civilingenjörsstudenter skall läsa minst 60 hp kurser inklusive en kurs i forskningsmetodik för att kunna räkna det som inriktning. En individuell inriktning skall följa samma modell och vara godkänd av programansvarig lärare innan den påbörjas.

Programvaruteknik för distribuerade system (SEDS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning programvaruteknik för distribuerade system motsvarar åk 1 på masterprogrammet programvaruteknik för distribuerade system.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, programvaruteknik för distribuerade system (TSEDM) 120 hp".

Årskurs 5

Kompletterande information

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning programvaruteknik för distribuerade system motsvarar åk 2 på masterprogrammet programvaruteknik för distribuerade system.

Trådlösa system (WLSS)

Årskurs 4

Kompletterande information

Åk 4 på civilingenjörsprogrammets inriktning trådlösa system motsvarar åk 1 på masterprogrammet trådlösa system.

För inriktningen väljs minst 90 hp, inklusive examensarbete 30 hp ur masterprogrammets kurser.

För detaljinformation om masterprogrammet och ingående kurser se "Masterprogram, trådlösa system (TTLSM) 120 hp".

Årskurs 5

Kompletterande information

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning trådlösa system motsvarar åk 2 på masterprogrammet trådlösa system.