Senast ändrad: 2009-04-07
Godkänd: 2009-04-07

Utbildningen omfattar fyra och ett halvt år och 270 högskolepoäng.

De tre första åren är på grundnivå och de avslutande ett och ett halvt på avancerad nivå.

Programmets inriktningar utgörs av de masterprogram de tre första åren på programmet ger behörighet till. För närvarande är de:

  • Informations- och kommunikationssäkerhet
  • Teknik för interaktiva system
  • Teknik och ledning för informationssystem
  • Beräknings- och systembiologi
  • Integrerade inbyggda system (spåret system/arkitektur inom masterprogrammet System-on-chip)
  • Konstruktion och realisering av IT-produkter och System
  • Programvaruteknik för distribuerade system
  •  Kommunikationssystem
  • Trådlösa system

Studenter antagna HT06 har möjlighet att läsa till en examen omfattande 300 hp i enlighet med den utbildningsplan som gäller fr.o.m. HT07.

KTH:s policy är att utbildning på grundnivå är på svenska och att utbildning på avancerad nivå är på engelska. Alla kurser på avancerad nivå är följaktligen på engelska. Vissa kurser på grundnivå kan även de vara på engelska beroende på lärare.