Årskurs 1

Kompletterande pedagogisk utbildning för ämneslärarexamen i matematik, naturvetenskap och teknik för forskarutbildade (KPUFU), Utbildningsplan för kull VT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Programmet läses i förhöjd takt och omfattar ett läsår som utgörs av vårtermin, sommartermin och hösttermin.

Kurslistan är preliminär och kan komma att ändras.

Kurser vid Stockholms universitet:

  • UM7101 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning, AN, 10hp 
  • DIG11K Teorier om lärande och individens utveckling, GN 5hp 
  • UQK05K Specialpedagogik, AN, 5 hp, 
  • UM8017 Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i naturvetenskap, AN, 5 hp  *
  • UM8018 Ämnesdidaktik- naturvetenskap, individ och samhälle. AN 5 hp *
  • UM8022 Ämnesdidaktik- undervisning och lärande i matematik, AN,5 hp *
  • UM8027 Matematikdidaktik och betygsättning-årskurs 7-9 och gymnasiet, AN 5 hp *
  • Självständigt arbete i ämnesdidaktik, AN, 15 hp **

Kurser vid Kungliga Tekniska högskolan:

  • LT202X Examensarbete för ämneslärare inom kompletterande pedagogisk utbildning, AN, 15 hp **

* (Två av sex ämnesdidaktikkurser läses beroende på ämneskombination)

** (En av kurserna läses)

AN (avancerad nivå)

GN (grundnivå)