Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2022/2022. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurser vid Kungliga Tekniska högskolan

* Programintegrerande kurs, 2 hp, grundnivå

* Sociala relationer och ledarskap, 7,5 hp, grundnivå

LT1014 Utbildning, skola och samhälle – nutida och historiska perspektiv, 6 hp, grundnivå

* Verksamhetsförlagd utbildning 1, 15 hp, grundnivå

* Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp, avancerad nivå

*, ** Ämnesdidaktik – undervisning och lärande i teknik 1, 6 hp, avancerad nivå

*, ** Ämnesdidaktik – undervisning och lärande i teknik 2, 6 hp, avancerad nivå

*, *** Utvecklingsarbete i teknikens ämnesdidaktik, 7,5 hp, avancerad nivå

Kurser vid Stockholms universitet

UM7101 Ämnesdidaktik, läroplansteori, betyg och bedömning, 10hp, avancerad nivå

* Teorier om lärande och individens utveckling, 7,5 hp, grundnivå

*, ** Ämnesdidaktik – undervisning och lärande i naturvetenskap 1, 6 hp, avancerad nivå

*, ** Ämnesdidaktik – undervisning och lärande i naturvetenskap 2, 6 hp, avancerad nivå

*, ** Ämnesdidaktik – undervisning och lärande i matematik 1, 6 hp, avancerad nivå

*, ** Ämnesdidaktik – undervisning och lärande i matematik 2, 6 hp, avancerad nivå

* Specialpedagogik, 7,5 hp, avancerad nivå

*, *** Utvecklingsarbete i ämnesdidaktik, 7,5 hp, avancerad nivå 44,5

Teckenförklaring

* Kurskod ännu inte bestämd

** Två av sex ämnesdidaktikkurser läses beroende på ämneskombination

*** En av kurserna läses

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LT1014 Utbildning, skola och samhälle-nutida och historiska perspektiv 6,0 hp
LT1024 Sociala relationer och ledarskap 7,5 hp
LT1026 Programintegrerande kurs för kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade 1,5 hp
LT1027 Verksamhetsförlagd utbildning 1 12,0 hp
LT1028 Verksamhetsförlagd utbildning 2 3,0 hp
LT2029 Verksamhetsförlagd utbildning 3 15,0 hp

Villkorligt valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
LT2030 Ämnesdidaktik - lärande och undervisning i teknik, del 1 5,0 hp
LT2031 Ämnesdidaktik - lärande och undervisning i teknik, del 2 5,0 hp