Årskurs 2

Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning (KUIUT), Utbildningsplan för kull VT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt