Behörighet och urval

Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning (KUIUT), Utbildningsplan för kull VT2020

Senast ändrad: 2019-09-13
Godkänd: 2019-09-13

  • Grundläggande behörighet eller motsvarande.
  • Avslutad utländsk högskoleutbildning till ingenjör eller annan avslutad utländsk eftergymnasial utbildning till ingenjör som motsvarar en utbildning enligt högskolelagen (SFS 1992:1434). Utbildningen ska ha en inriktning med motsvarighet inom KTH:s utbildningsutbud.

Urval baseras på:

  • Tidigare utbildning
  • Arbetslivserfarenhet som är värdefull för den sökta utbildningen
  • Andra för utbildningen sakliga omständigheter

Redovisat genom intyg och personligt brev.