Bilaga 2: Inriktningar

Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning (KUIUT), Utbildningsplan för kull VT2020

Programmet har inga inriktningar.