Årskurs 1

Kompletterande utbildning för ingenjörer med avslutad utländsk utbildning (KUIUT), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obs! Kursutbud kan förändras

Under termin 1 ingår en valfri kurs 7,5 hp

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
LS1415 Engelska för akademiska studier (nätbaserad) 50390 3,0 hp 3,0
LS1701 Svenska för arbetslivet 51022 7,5 hp 3,5 4,0
LS1600 Interkulturell kompetens 50355 4,5 hp 4,5
LS1704 Arbetslivsprojekt I 60881 15,0 hp 7,5 7,5