Årskurs 2

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2018

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Det andra året i utbildningen läses alla kurser gemensamt. I år 2 ingår även

ML1108 Beslutsmodeller och konsekvensbeskrivning 

ML1213 Produktutveckling och konstruktion

PRELIMINÄR PLAN, KAN KOMMA ATT ÄNDRAS