Årskurs 4

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2020

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2023/2024. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Dessa kurser planeras att inrättas och ges under årskurs 4:

  • Diskret Matematik 7,5 hp
  • Matematikdidaktik 7,5 hp
  • Fördjupningskurs i analys 7,5 hp
  • Matematikens historia 7,5 hp
  • Fördjupningsprojekt 7,5 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
AH2401 Risker i tekniska system 7,5 hp
ML100X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp