Bilaga 1: Kurslista

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9 (LÄRGR), Utbildningsplan för kull HT2020

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Årskurs 3

Årskurs 4

Kompletterande information

Dessa kurser planeras att inrättas och ges under årskurs 4:

  • Diskret Matematik 7,5 hp
  • Matematikdidaktik 7,5 hp
  • Fördjupningskurs i analys 7,5 hp
  • Matematikens historia 7,5 hp
  • Fördjupningsprojekt 7,5 hp

Årskurs 5

Kompletterande information

Utbildningen är 270 hp och avslutas i och med årskurs 4.