Bilaga 2: Inriktningar

Civilingenjörsutbildning i maskinteknik (M), Utbildningsplan för kull HT2005

Biobaserade material och produkter (BBM)

Biomedicinsk teknik (BMT)

Energiteknik (EGI)

Förbränningsmotorteknik (FMT)

Fordonsteknik (FOT)

Hållfasthetslära (HLF)

Industriell ekonomi och organisation (IEO)

Industriell ekologi (ILE)

Industriell produktion (INP)

Industriell produktion (INPE)

Integrerad produktutveckling (IPU)

Ljud- och vibrationslära (LJV)

Lättkonstruktioner (LKR)

Mekanik (MEK)

Maskinkonstruktion (MKN)

Marina system (MSY)

Mekatronik (MTK)

Materialvetenskap (MVE)