Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Internationell inriktning (MINT)

Kurser (MINT)

Åk 5 på civilingenjörsprogrammet motsvaras av åk 2 på ett masterprogram.

Nanoteknik (NANO)

Kurser (NANO)

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning Nanoteknik motsvarar åk 2 på masterprogrammet Nanoteknik.

Fotonik (PHOT)

Kurser (PHOT)

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning Fotonik motsvarar åk 2 på masterprogrammet Fotonik.

Systemkonstruktion på kisel (SOCD)

Kurser (SOCD)

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning Systemkonstruktion på kisel motsvarar åk 2 på masterprogrammet Systemkonstruktion på kisel.