Årskurs 5

Civilingenjörsutbildning i mikroelektronik (ME), Utbildningsplan för kull HT2006

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fem.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2010/2011. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Åk 5 på civilingenjörsprogrammet motsvaras av åk 2 på ett masterprogram.

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning Nanoteknik motsvarar åk 2 på masterprogrammet Nanoteknik.

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning Fotonik motsvarar åk 2 på masterprogrammet Fotonik.

Åk 5 på civilingenjörsprogrammets inriktning Systemkonstruktion på kisel motsvarar åk 2 på masterprogrammet Systemkonstruktion på kisel.