Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (P), Utbildningsplan för kull HT2005

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2007/2008. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF102X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp
MF107X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp
MF112X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp
MF116X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp
MG103X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
DD1322 Tillämpad programmering och datalogi, del 1 6,0 hp
DD1324 Tillämpad programmering och datalogi, del 2 3,0 hp
DS1343 Spanska, fortsättningsnivå 7,5 hp
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MF1019 Visualisering och kommunikation 6,0 hp
MF1027 Mikrodatorer i produkter 9,0 hp
MF1031 Visualiseringsmetodik 6,0 hp
MF1032 Projektarbete i produktutveckling 8,0 hp
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MG1023 Styr- och reglerteknik 6,0 hp
MG2013 Svetsteknologi, högre kurs, modul 1 6,0 hp
MG2020 Modulindelning av produkter 6,0 hp
MG2022 Avancerad CAD- och FFF-modellering, projektkurs 6,0 hp
MG2023 Effektiv produktion 9,0 hp
MG2024 Produktionssystem och automatisering 6,0 hp
MG2030 Industriell produktion - simulering av fabriker, flöden och processer 6,0 hp
MG2033 Kvalitet 6,0 hp
MG2037 Industriell limningsteknik 6,0 hp
MJ1403 Energiteknik 6,0 hp
MJ1500 Teknik och ekosystem - villkor för ett hållbart samhälle 6,0 hp
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp
SK2360 Lasermätteknik och optisk mätteknik 6,0 hp
SK2370 Synintryckens fysik 6,0 hp

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MF1019 Visualisering och kommunikation 6,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF116X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1029 Designteori 6,0 hp
MF1031 Visualiseringsmetodik 6,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MF2018 Tribologi 6,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp
SE1128 Hållfasthetslära för konstruktion 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF102X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE2119 Finit element-metod, projekt 3,0 hp