Årskurs 3

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (P), Utbildningsplan för kull HT2006

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs tre.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Dessa är de gemensamma obligatoriska kurserna för P3

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp

Inriktningar

Ett examensarbete måste väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MJ1401 Värmeöverföring 6,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ141X Examensarbete inom Design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp

Ett examensarbete måste väljas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Ett examensarbete måste väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Ett examensarbete måste väljas.

Ett examensarbete måste väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME1007 Strategisk ledning 6,0 hp
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
ME2044 Human Resource Management 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG103X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp

Ett examensarbete måste väljas. Se andra fördjupningar.

Ett examensarbete måste väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG103X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp

Ett examensarbete måste väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG1002 Automatiseringsteknik 6,0 hp
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MG1001 Tillverkningsteknik 6,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MG103X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp

Ett examensarbete måste väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
HM1025 Ergonomi i produktutvecklingen 6,0 hp 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
ME1008 Arbetsorganisation och ledarskap 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF112X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp

Ett examensarbete måste väljas

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
SD2125 Signaler och mekaniska system 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Ett examensarbte måste väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
SF1861 Optimeringslära 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Ett examensarbete måste väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
SG1220 Teknisk strömningsmekanik 6,0 hp 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Ett examensarbete måste väljas.

Ett examensarbete måste väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs 6,0 hp 6,0
SE1025 FEM för ingenjörstillämpningar 6,0 hp

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SG1220 Teknisk strömningsmekanik
En av dessa ska läsas
6,0 hp 6,0
SG1217 Strömningsmekanik, grundkurs
En av dessa ska läsas
6,0 hp 6,0
SA108X Examensarbete inom maskinteknik, grundnivå 15,0 hp 7,5 7,5

Ett examensarbete måste väljas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EL1120 Reglerteknik, allmän kurs 6,0 hp
MF1014 Design och produktframtagning C 9,0 hp
MH1005 Konstruktionsmaterial 6,0 hp 6,0
SD1115 Ljud- och vibrationslära 6,0 hp 6,0
DD1321 Tillämpad programmering och datalogi 9,0 hp 6,0 3,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF107X Examensarbete inom design och produktframtagning, grundnivå 15,0 hp
ME1001 Industriell ekonomi, grundkurs
ME1001 eller ME1004 ska läsas.
6,0 hp 6,0
ME1004 Industriell ekonomi, grundkurs
ME1001 eller ME1004 ska läsas.
6,0 hp 6,0