Årskurs 4

Civilingenjörsutbildning i design och produktframtagning (P), Utbildningsplan för kull HT2006

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs fyra.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HL2006 Medicinsk teknik, grundkurs 7,5 hp 7,5
HL1010 Systembiologi 7,5 hp 7,5
DD2401 Neurovetenskap 7,5 hp 7,5
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 9,0 hp 9,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KD2270 Biomaterial 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KF2220 Biopolymerer, kurs B 7,5 hp
KF2210 Polymerkemi 7,5 hp 7,5
KF2270 Struktur och egenskaper hos organiska material 9,0 hp 9,0
DD2435 Neuronnäts- och biomodellering 9,0 hp 4,0 5,0
KF2280 Biofibrernas struktur och funktion 7,5 hp 7,5

En av profilerna Kraftproduktion och Energianvändning ska läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2411 Förnybar energi 6,0 hp 6,0
MJ2405 Uthållig kraftproduktion 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2407 Uthållig energianvändning 9,0 hp 4,5 4,5
MJ2409 Tillämpad energiteknik, projektkurs 9,0 hp 4,5 4,5
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 9,0 hp 9,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2412 Förnybar energi, fortsättningskurs
Profilen Kraftproduktion
6,0 hp 6,0
MJ2422 Termisk komfort och inomhusmiljö
Profilen Energianvändning
6,0 hp 6,0
MJ2423 Tillämpad kyl- och värmepumpteknik
Profilen Energianvändning
6,0 hp 3,0 3,0
MJ2426 Tillämpad kraft- och värmeteknologi
Profilen Kraftproduktion
6,0 hp 3,0 3,0
MJ2427 Tillämpad reaktorteknologi och kärnkraftsäkerhet
Profilen Kraftproduktion
6,0 hp
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MJ2413 Energi och miljö 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2420 Förbränningslära 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2429 Strömningsmaskiner 6,0 hp 4,0 2,0
MJ2424 Numeriska beräkningsmetoder inom energiteknik 6,0 hp 6,0
MJ2430 Termiska strömningsmaskiner 6,0 hp 6,0
MJ2410 Energy Management 6,0 hp 3,0 3,0
MJ2421 Modellering av termodynamiska system 6,0 hp
MJ2425 Elektronikkylning 6,0 hp

Minst 18 hp villkorligt valbara kurser måste läsas varav minst 12 hp ur samma grupp.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE2122 Tillämpad solidmekanik 9,0 hp 3,0 6,0
SE2126 Materialmekanik 9,0 hp 4,5 4,5
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 9,0 hp 9,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SE2116 Dynamik inom hållfasthetsläran 6,0 hp 3,0 3,0
SE2127 Förpackningsmaterial 7,5 hp 7,5
SE2129 Brottmekanik och utmattning 9,0 hp 9,0
SE2121 Biomekanik 9,0 hp 9,0
SE2123 Hållfasthetsteknisk provning 6,0 hp 6,0
SE2125 Hållfasthetsteknisk dimensionering 9,0 hp 9,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2005 Innovativ konstruktion I 12,0 hp 6,0 6,0
MF2028 Industriell design, högre kurs 30,0 hp 6,0 6,0 9,0 9,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 9,0 hp 9,0

Minst tre kurser ur en profil måste läsas.

Minst tre kurser (18hp) på D-nivå måste läsas, varav en inom ett teknikområde måste läsas.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 9,0 hp 9,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2017 Projektledning: Ledning av projektbaserad verksamhet
Profilen IT & Management och Profilen Projekt & Produktion
6,0 hp
ME2018 Leading Temporary Organizations and Projects
D-nivå
6,0 hp
ME2026 Brand, Trends and Traditions
D-nivå
6,0 hp
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course
D-nivå
6,0 hp
ME2039 Knowledge Management
D-nivå
6,0 hp
ME2054 Inköp & Supply Chain Management
Profilen Produktion & Supply Chain Management
6,0 hp
ME2015 Projektledning: Ledning och styrning av projekt
Profilen IT & Management och Profilen Projekt & Produktion
6,0 hp
ME2037 Projektkommunikation
Profilen Projekt & Produktion
6,0 hp
ME2013 Produktion: Organisation och styrning
Profilen Produktion & Supply Chain Management och Profilen IT & Management
6,0 hp 6,0
ME2038 IT Management
Profilen Projekt & Produktion
6,0 hp 6,0
ME2053 Logistik & Supply Chain Management
Profilen Produktion & Supply Chain Management
6,0 hp 6,0
ME2060 Management Consulting
D-nivå
6,0 hp 6,0
ME2014 Produktion: Strategi och utveckling
Profilen Produktion & Supply Chain Management och Profilen IT & Management
6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2027 Integrerad produktutveckling, högre kurs 30,0 hp 7,5 7,5 7,5 7,5
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 9,0 hp 9,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ME2035 Globalization of Industry and Technology, Advanced Course
Ledarskapskurser, industriell utveckling
6,0 hp
ME2045 Organisationsförändring
Ledarskapskurser, industriell utveckling
6,0 hp
MF2025 Projektarbete inom mekatronik
Konstruktions- och materialteknik
6,0 hp
MG1002 Automatiseringsteknik
Produktions- och tillverkningsteknik
6,0 hp
MF2022 Projektarbete i miljöanpassad konstruktion
Konstruktions- och materialteknik
6,0 hp
MF2006 Innovativ konstruktion II
Konstruktions- och materialteknik
6,0 hp 6,0
ME2046 Riskhantering i komplexa tekniska system
Ledarskapskurser, industriell utveckling
6,0 hp 3,0 3,0
MG1001 Tillverkningsteknik
Produktions- och tillverkningsteknik
6,0 hp 6,0

SD2505 + SD2450 eller SD2432 ska läsas.

Minst 15 hp villkorligt valbara kurser måste läsas, varav minst 10 hp på D-nivå.

SE1025 och SE1128 måste läsas i årskurs 3 eller 4!

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2006 Innovativ konstruktion II 6,0 hp 6,0
MF2010 Komponentkonstruktion 6,0 hp 6,0
MF2011 Systemkonstruktion 9,0 hp 5,0 4,0
MF2004 Maskinkonstruktion, högre kurs 18,0 hp 6,0 7,0 5,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 9,0 hp 9,0

Minst 11 hp måste läsas av de rekommenderade kurserna.

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2703 Marin dynamik 8,0 hp 4,0 4,0
SD2702 Marindesign 20,0 hp 5,0 5,0 5,0 5,0
SD2704 Skrovkonstruktion 5,0 hp 5,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 9,0 hp 9,0

Villkorligt valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2701 Marinteknik
Måste läsas om Examensarbetet inte är genomfört inom marina system.
8,0 hp 8,0
Rekommenderade Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2010 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
SG2214 Strömningsmekanik 7,5 hp 7,5
SD2413 Fiberkompositer- analys och design 6,0 hp 6,0
SG2221 Vågrörelser och hydrodynamisk stabilitet 7,5 hp 7,5
SG2212 Strömningsmekaniska beräkningar 7,5 hp 7,5
SD2414 Fiberkompositer - material och tillverkning 6,0 hp 3,0 3,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
SG2213 Tillämpade strömningsmekaniska beräkningar 3,0 hp 3,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
MF2007 Dynamik och rörelsestyrning 9,0 hp 9,0
MF2008 Inbyggda styrsystem 9,0 hp 9,0
MF2003 Mekatronik, högre kurs 18,0 hp 9,0 9,0
SK2371 Synintryckens fysik, större kurs 9,0 hp 9,0