Påbyggnadsutbildning för elektroingejörer, inriktning tele- och radiosystem (PTERB)

Välj utbildningsplan. Oftast överensstämmer kull med den termin då studierna påbörjades vid programmet.

Äldre utbildningsplaner

Fram till läsåret 2007/2008 fanns utbildningsplanerna i studiehandboken.