Årskurs 2

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2007

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

The basic curriculum consists of a set of courses to enhance basic skills and give an introduction to the different specializations. The following course during the second year is compulsory:

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp
SH2771 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2600 Flygplanets prestanda 6,0 hp 6,0