Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2008/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

The basic curriculum consists of a set of courses to enhance basic skills and give an introduction to the different specializations. The following course during the second year is compulsory:

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SD2615 Flygledningssystem och modern avionik 6,0 hp 6,0
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 6,0 3,0
SD2605 Projekt i flygplanets prestanda 3,0 hp 3,0
SF2822 Tillämpad ickelinjär optimering 7,5 hp 7,5
SG2215 Kompressibel strömning 7,5 hp 7,5
SD2150 Experimentell strukturdynamik, projektkurs 9,0 hp 6,0 3,0
SF2827 Fördjupningskurs i optimering 7,5 hp 7,5
SF2862 Stokastiska beslutsstödsmodeller 7,5 hp 7,5
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 hp 3,7 3,8
SF2867 Beslutsstödsmetoder - projektkurs 7,5 hp

Inriktningar

Rymdteknik (RMD)

Kurser (RMD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp
SH2771 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0

Systemteknik (SYS)

Kurser (SYS)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2411 Lättkonstruktioner och FEM 8,0 hp 8,0
SD2600 Flygplanets prestanda 6,0 hp 6,0