Årskurs 2

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2010

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 7,5

Inriktningar

Lättkonstruktioner (LKR)

Rymdteknik (RMD)

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
EF2240 Rymdfysik 6,0 6,0
SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 9,0
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 6,0

Valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
SD2615 Flygledningssystem och modern avionik 6,0 6,0
EL2620 Olinjär reglering 7,5 7,5