Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp 7,5

Inriktningar

Flygteknik (FLT)

Kurser (FLT)

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2615 Flygledningssystem och modern avionik 6,0 hp 6,0
SG2219 Kompressibel strömning, avancerad kurs 7,5 hp 7,5
SD2611 Aerodynamisk utformning av flygplan 9,0 hp 4,0 5,0
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0

Lättkonstruktioner (LKR)

Kurser (LKR)

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp 5,0 5,0

Rymdteknik (RMD)

Kurser (RMD)

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
SD2615 Flygledningssystem och modern avionik 6,0 hp 6,0
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5

Systemteknik (SYS)

Kurser (SYS)

Valfria kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
EL1820 Modellering av dynamiska system 6,0 hp 6,0
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5
SF2937 Tillförlitlighetsteori 7,5 hp