Årskurs 2

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2012/2013. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2611 Aerodynamisk utformning av flygplan 9,0 hp 4,0 5,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
SF2812 Tillämpad linjär optimering 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
SF2842 Geometrisk styrteori 7,5 hp 7,5