Årskurs 2

Masterprogram, flyg- och rymdteknik (TAEEM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Inriktningar

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2611 Aerodynamisk utformning av flygplan 9,0 hp 4,0 5,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0
MJ2241 Flygmotorteknik, allmän kurs 6,0 hp 6,0
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 9,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
SD2416 Strukturoptimering och sandwichdesign 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
SD2415 Processmodellering för komposittillverkning 6,0 hp 6,0
SD2432 Lättviktsdesign 20,0 hp 5,0 5,0
SD2450 Biomekanik och neuronik 6,0 hp 6,0
SD2810 Aeroelasticitet 9,0 hp 9,0
Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2240 Rymdfysik 6,0 hp 6,0
SG2805 Rymdfarkosters dynamik 9,0 hp 9,0
EF2260 Rymdmiljö och rymdteknik 6,0 hp 6,0
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EF2200 Plasmafysik 6,0 hp 6,0
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EF2245 Rymdfysik II 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
Valfria Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
EH2720 Projektstyrning 7,5 hp 7,5
EL2620 Olinjär reglering 7,5 hp 7,5
SF2832 Matematisk systemteori 7,5 hp 7,5