Årskurs 1

Magisterprogram, Teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling (TAOHM), Utbildningsplan för kull HT2011

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2011/2012. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Periodisering, magisterprogrammet Arbete och hälsa med inriktning mot teknik och ett hållbart arbetsliv

Programmet kommer att gå på hel- och halvfart med start vart annat år, första antagning ht -11.

Läsåret 2011/2012

Period 1,

Helfart

Förändringsledning-hälsa-organisation, 7,5 hp

Säkerhetsstrategier, 7,5 hp

Halvfart

Förändringsledning-hälsa-organisation, 7,5 hp

Period 2,

Helfart

Kemiska arbetsmiljöriskfaktorer, 7,5 hp

Fysisk arbetsmiljö - A, 7,5 hp

Halvfart

Fysisk arbetsmiljö - A, 7,5 hp

Period 3,

Helfart

Fysisk arbetsmiljö – B, 7,5 hp

Examensarbete, 15 hp

Halvfart

Fysisk arbetsmiljö – B, 7,5 hp

Period 4,

Helfart

Arbetsmiljö och ekonomi, 7,5 hp

Examensarbete, 15 hp Avancerad nivå, kursansvar Jörgen Eklund

Halvfart

Arbetsmiljö och ekonomi, 7,5 hp

Läsåret 2012/2013, endast halvfart

Period 1

Kemiska arbetsmiljöriskfaktorer, 7,5 hp

Period 2

Säkerhetsstrategier, 7,5 hp

Period 3

Examensarbete, 15 hp

Period 4

Examensarbete, 15 hp