Gemensamma kurser

Årskurs 1

Kompletterande information

Periodisering, magisterprogrammet Arbete och hälsa med inriktning mot teknik och ett hållbart arbetsliv

Programmet kommer att gå på hel- och halvfart med start vart annat år, första antagning ht -11.

Läsåret 2011/2012

Period 1,

Helfart

Förändringsledning-hälsa-organisation, 7,5 hp

Säkerhetsstrategier, 7,5 hp

Halvfart

Förändringsledning-hälsa-organisation, 7,5 hp

Period 2,

Helfart

Kemiska arbetsmiljöriskfaktorer, 7,5 hp

Fysisk arbetsmiljö - A, 7,5 hp

Halvfart

Fysisk arbetsmiljö - A, 7,5 hp

Period 3,

Helfart

Fysisk arbetsmiljö – B, 7,5 hp

Examensarbete, 15 hp

Halvfart

Fysisk arbetsmiljö – B, 7,5 hp

Period 4,

Helfart

Arbetsmiljö och ekonomi, 7,5 hp

Examensarbete, 15 hp Avancerad nivå, kursansvar Jörgen Eklund

Halvfart

Arbetsmiljö och ekonomi, 7,5 hp

Läsåret 2012/2013, endast halvfart

Period 1

Kemiska arbetsmiljöriskfaktorer, 7,5 hp

Period 2

Säkerhetsstrategier, 7,5 hp

Period 3

Examensarbete, 15 hp

Period 4

Examensarbete, 15 hp