Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2015/2016. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamma kurser

Kurslista

  1. Förändringsledning, arbetsorganisation och hälsa, 7,5 hp
  2. Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs A, 7,5 hp
  3. Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs B, 7,5 hp
  4. Arbetsmiljö och ekonomi, 7,5 hp
  5. Kemiska arbetsmiljörisker, 7,5 hp
  6. Säkerhetsstrategier, 7,5 hp
  7. Examensarbete, 15 hp

Periodisering för studenter antagna höstterminen 2015

Kurs                                                                                           Läsår           Period        Studiegång

Förändringsledning, arbetsorganisation och hälsa                            2015/2016        1              Hel- och halvfart

Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs A                 2015/2016        1              Helfart

Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs B                 2015/2016        2              Hel- och halvfart

Arbetsmiljö och ekonomi                                                               2015/2016        2              Helfart

Kemiska arbetsmiljörisker                                                             2015/2016        3              Hel- och halvfart

Säkerhetsstrategier                                                                      2015/2016        4              Hel- och halvfart

Examensarbete                                                                            2015/2016        3 och 4     Helfart

Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön; Kurs A                 2016/2017        1              Halvfart

Arbetsmiljö och ekonomi                                                               2016/2017        2              Halvfart

Examensarbete                                                                            2016/2017        3 och 4     Halvfart

Obligatoriska kurser

Kursens kod och namn Anm kod Omf. P1 P2 P3 P4
HN2007 Förändringsledning - hälsa - arbetsorganisation 7,5 hp 7,5
HN2010 Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön A 7,5 hp 7,5
HN2011 Bedömningar och åtgärder av den fysiska miljön B 7,5 hp 7,5
HN2012 Arbetsmiljö och ekonomi 7,5 hp 7,5
HN2009 Kemiska arbetsmiljörisker 7,5 hp 7,5
HN202X Examensarbete inom teknik, hälsa och arbetsmiljöutveckling, avancerad nivå 15,0 hp 7,5 7,5
HN2008 Säkerhetsstrategier 7,5 hp 7,5