Årskurs 2

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Masterprogrammets kurs- och projektutbud är gemensamt med KTH:s arkitektutbildning och de olika studerandegrupperna läser tillsammans.
Studenterna fördelas mellan de olika studiorna, upp till det maximala antalet, c:a 20-25 studenter i varje studio.

I årskurs två ingår följande  i utbildningsplanen: Två studioprojekt, en orienteringskurs, en seminariekurs och examensarbetet.

Examensarbetet utförs under den sista terminen.

Kurslistan innehåller 2013/2014 års preliminära utbud av kurser och studioprojekt.

Utbudet kan komma att förändras.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
A42C14 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0
A52O1A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 5 3,0 3,0
A42A13 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 10,5 1,5
A52ARX Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0
A52SEH Seminariekurs, avancerad nivå 5HT 3,0 1,5 1,5
A42B13 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 12,0
A52O2A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 5:2 3,0 3,0
A52SEV Seminariekurs, avancerad nivå 5VT 3,0 1,5 1,5
A42D14 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 12,0