Årskurs 2

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2012

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Masterprogrammets kurs- och projektutbud är gemensamt med KTH:s arkitektutbildning och de olika studerandegrupperna läser tillsammans.
Studenterna fördelas mellan de olika studiorna, upp till det maximala antalet, c:a 20-25 studenter i varje studio.

I årskurs två ingår följande  i utbildningsplanen: Två studioprojekt, en orienteringskurs, en seminariekurs och examensarbetet.

Examensarbetet utförs under den sista terminen.

Kurslistan innehåller 2013/2014 års preliminära utbud av kurser och studioprojekt.

Utbudet kan komma att förändras.