Årskurs 2

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2016

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs två.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2017/2018. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Gemensamma kurser

Detta är en preliminär lista över kurser för årskurs 2 för de som påbörjade programmet 2014. Förändringar kan ske. För en korrekt uppdaterad lista, se Kurs- och programkatalogen för respektive läsår.

Programmet följer i sin helhet utbildningsplanen för Arkitektutbildningen, avancerad nivå.

På det tvååriga masterprogrammet i arkitektur är det övergripande syftet att tillgodose individens fördjupning och individuella progression av kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom arkitektur och relaterade kunskapsområden.

Det tvååriga masterprogrammet i arkitektur består terminsvis av:

  • två studioprojekt (12 högskolepoäng vardera)
  • två kurser: orienteringskurs (3 högskolepoäng) och seminariekurs (3 högskolepoäng)

Den avslutande terminen utför studenten ett individuellt examensarbete (30 högskolepoäng).

På det tvååriga masterprogrammet i arkitektur genomför den enskilde studenten sex studioprojekt som ger tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierade tillämpningsområden och stöd för att reflektera över sitt lärande.

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på engelska.

Obligatoriska Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
A52ARX Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå 30,0 15,0 15,0


Villkorligt valfria Anm.kod hp Period
 1   2   3   4 
A52A13 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 12,0
A52O1A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 5 3,0 3,0
A52SEH Seminariekurs, avancerad nivå 5HT 3,0 1,5 1,5
A52B13 Studioprojekt, avancerad nivå 12,0 12,0
A52O2A Orientering; Arkitekturens teknik, teori och historia 5:2 3,0 3,0
A52SEV Seminariekurs, avancerad nivå 5VT 3,0 1,5 1,5