Utbildningens omfattning och innehåll

Masterprogram, arkitektur (TARKM), Utbildningsplan för kull HT2016

Senast ändrad: 2016-08-31
Godkänd: 2016-08-31

Programmet följer i sin helhet utbildningsplanen för Arkitektutbildningen, avancerad nivå.

På det tvååriga masterprogrammet i arkitektur är det övergripande syftet att tillgodose individens fördjupning och individuella progression av kunskap, färdigheter och förhållningssätt inom arkitektur och relaterade kunskapsområden.

Det tvååriga masterprogrammet i arkitektur består terminsvis av:

  • två studioprojekt (12 högskolepoäng vardera)
  • två kurser: orienteringskurs (3 högskolepoäng) och seminariekurs (3 högskolepoäng)

Den avslutande terminen utför studenten ett individuellt examensarbete (30 högskolepoäng).

På det tvååriga masterprogrammet i arkitektur genomför den enskilde studenten sex studioprojekt som ger tillfälle att pröva och utveckla färdigheter på varierade tillämpningsområden och stöd för att reflektera över sitt lärande.

Kurserna ger möjlighet att tillgodogöra sig den kunskap och de begrepp som relaterar till samhällets mål för hållbar utveckling.

Undervisningsspråk
Undervisningen sker på engelska.