Senast ändrad: 2010-03-17
Godkänd: 2010-03-17

Behörighet och urval sker enligt KTHs antagningsordning (KTH-handbok 2, flik 11.0-11.9).

Villkoren för den särskilda behörighet, i matematik, fysik och kemi, för att studera på KTH´s ingenjörsprogram är uppfyllda i och med att kursfordringarna är uppfyllda.