Årskurs 1

Tekniskt basår, KTH Campus (TBASD), Utbildningsplan för kull HT2013

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2013/2014. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IF0401 Fysik A /Basårskurs/ 9,0 fup 4,5 4,5
IX0395 Kemi /Basårskurs/ 9,0 fup 4,5 4,5
IX0401 Matematik C /Basårskurs/ 12,0 fup 6,0 6,0
IX0402 Matematik D /Basårskurs/ 6,0 fup 6,0
IF0402 Fysik B /Basårskurs/ 18,0 fup 9,0 9,0
IX0403 Matematik E /Basårskurs/ 6,0 fup 6,0