Senast ändrad: 2014-02-07
Godkänd: 2014-02-07

Utbildningen omfattar 1 år och 60 högskolepoäng, och är på en förberedande nivå.

Programmet saknar inriktningar.

Utbildningen är målinriktad och innehåller kurser i matematik, fysik och kemi. Kursernas motsvarar till stora delar gymnasieskolan kurser (Ma3, Ma4, Fy1, Fy2, Ke1) men med fördjupande och anpassat innehåll för fortsatta studier på KTH.