Senast ändrad: 2018-06-12
Godkänd: 2018-06-12

Gymnasieskolan innan 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning innan 1 juli 2012:

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

  • Matematik kurs B med lägst betyget Godkänd eller 3

Gymnasieskolan från och med 1 juli 2011 och gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli 2012(Gy2011)

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet:

  • Matematik 2 med lägst betyget E

För mer information se KTH:s antagningsordning, www.kth.se