Årskurs 1

Tekniskt basår, KTH Södertälje (TBASE), Utbildningsplan för kull HT2019

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
ML0021 Matematik för basår I 51196 12,0 fup 6,0 6,0
ML0022 Fysik för basår I 51164 9,0 fup 4,5 4,5
ML0023 Kemi för basår I 50133 9,0 fup 4,5 4,5
ML0024 Matematik för basår II 60399 12,0 fup 6,0 6,0
ML0025 Fysik för basår II 60039 18,0 fup 9,0 9,0