Årskurs 1

Teknisk bastermin (TBATL), Utbildningsplan för kull HT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2010. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
HF0002 Fysik /Basårskurs/ 17,0 fup 8,5 8,5
HF0003 Matematik /Basårskurs/ 11,0 fup 5,5 5,5
HF0001 Kemi /Basårskurs/ 7,0 fup