Utbildningens mål

Teknisk bastermin (TBATL), Utbildningsplan för kull HT2011

Senast ändrad: 2011-03-23
Godkänd: 2011-03-23

Förutbildningarna på KTH syftar till att förbereda studenter som saknar formell behörighet till KTHs civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar

Efter utbildningen skall den studerande:

·         visa goda kunskaper inom matematik motsvarande gymnasiets NV-program

·         visa goda kunskaper inom fysik motsvarande gymnasiets NV-program

·         visa goda kunskaper inom kemi motsvarande gymnasiets NV-program

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt