Bilaga 1: Kurslista

Masterprogram, biomedicinska material (TBIMM), Utbildningsplan för kull HT2007

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Årskurs 2

Kompletterande information

Examensarbetet (30 hp) påbörjas i per 2 och avslutas i per 4. För att ansöka om examensarbetet, ta kontakt med Kansliet.