Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (58,5 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
HL1007 Medicinsk teknik, grundkurs 6,0 hp Grundnivå
HL1010 Systembiologi 7,5 hp Grundnivå
HL2020 Vävnadsfysiologi och farmakologi 15,0 hp Avancerad nivå
KD2300 Biomedical Materials 7,5 hp Avancerad nivå
KF2360 Characterization of Polymers and Advanced Products 7,5 hp Avancerad nivå
KF2370 Biologiska kompositer och implantat 7,5 hp Avancerad nivå
ME2801 Planning - Developing a Venture 7,5 hp Avancerad nivå

Årskurs 2

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Namn Omfattning Utbildningsnivå
AK2036 Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik med tillämpningar (naturvetenskap) 7,5 hp Avancerad nivå
KF2430 Funktionella och nanostrukturerade polymerer 7,5 hp Avancerad nivå
KF2440 Projekt, Biomedicinska material 7,5 hp Avancerad nivå
ME2806 From Science to Business 7,5 hp Avancerad nivå

Kompletterande information

Examensarbetet (30 hp) påbörjas i per 2 och avslutas i per 4. För att ansöka om examensarbetet, ta kontakt med Kansliet.