Utbildningens mål

Masterprogram, biomedicinska material (TBIMM), Utbildningsplan för kull HT2007

Senast ändrad: 2008-08-14
Godkänd: 2008-08-14

Kunskap och förståelse

Färdigheter och förmågor

Värderingsförmåga och förhållningssätt