Årskurs 1

Tekniskt basår, termin 2, Kista (TBTMB), Utbildningsplan för kull VT2009

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2009/2009. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
IF0391 Fysik /Basårskurs/ 18,0 fup 9,0 9,0
IX0397 Matematik /Basårskurs/ 12,0 fup 6,0 6,0