Utbildningens omfattning och innehåll

Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus (TBTMD), Utbildningsplan för kull VT2011

Senast ändrad: 2010-11-26
Godkänd: 2010-11-26

Utbildningen omfattar 1 termin och 30 högskolepoäng, och är på en förberedande nivå.

Programmet saknar inriktningar.

Utbildningen följer i stort gymnasieskolans kursplaner.