Årskurs 1

Tekniskt basår, termin 2, KTH Campus (TBTMD), Utbildningsplan för kull VT2021

Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett.

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2021/2021. Läses denna årskurs vid ett senare tillfälle kan andra anmälningskoder och perioder komma att gälla.

Gemensamt

Obligatoriska Anm.kod Omfattning Period
 1   2   3   4 
KH0024 Matematik för basår II 60944 12,0 fup 6,0 6,0
KH0025 Fysik för basår II 60945 18,0 fup 9,0 9,0