Bilaga 1: Kurslista

Tekniskt basår, termin 2, KTH Flemingsberg (TBTMH), Utbildningsplan för kull VT2011

Gemensamma kurser

Årskurs 1

Obligatoriska kurser (30,0 hp)

Kurskod Kursnamn hp Utb. nivå
HF0013 Matematik D /Basårskurs/ 6,0 Förberedande nivå
HF0014 Matematik E /Basårskurs/ 6,0 Förberedande nivå
HF0016 Fysik B /Basårskurs/ 18,0 Förberedande nivå