Senast ändrad: 2012-12-02
Godkänd: 2013-02-07

Nominell studietid är 1/0,5/0,5 år, vilket innebär 60/30/35 högskolepoäng och är på förberedande nivå.

Tekniskt basår 60 hp innehåller kurserna

Matematik 24 hp, Fysik 27 hp samt Kemi 9 hp.

Teknisk bastermin 30 hp innehåller kurserna

Matematik 12 hp samt fysik 18 hp.

Teknisk bastermin 35 hp innehåller kurserna

Matematik 11 hp, Fysik 17 hp samt Kemi 7 hp