Senast ändrad: 2011-03-14
Godkänd: 2011-03-14

Behörighetskravet är förutom grundläggande behörighet: Matematik C, Fysik A och Kemi A (Naturkunskap B ger inte behörighet). I vart och ett av ämnena krävs lägst betyget Godkänd eller 3.